Creativitat Productivitat Eficiencia Control Precisió
Creativitat
Maquines circulars eléctroniques i mecaniques per a teixits de punt
Productivitat
Maquines circulars per a teixits de punt
Eficiencia
Sensors i sistemes de control en línia per el control i monitorització de processos industrials
Control
Sistemes de Control Optoelectrònics del Fil per a la Indústria Tèxtil
Precisió
Equips de Mesura Sense Contacte.

Comon Tecnologia i Serveis, S.L.