PLEVA GmbH

Adjunto la interessant presentació de PLEVA GmbH – en l’àmbit dels webinars de Maquinaria Tèxtil ( VDMA), que va tenir lloc el 27/08/2020 amb la temàtica “Eficiencia energètica en la tintura i acabats tèxtils ”

 

  • Optimització en l’ús de productes quimics.
  • Reduccció de la càrrega d’aigues residuals
  • Estalvis d’energia (gas / petroli / energia eléctrica)
  • Estalvis CO2

 

 

 

 

 

Comments are closed.