Representades

Representants de màquinaria, dispositius, recanvis i serveis per a la indústrua, amb amplia experiència en el sector textil i altres, ens ocupem de totes les operacions i activitats necessàries per posar a disposició dels nostres clients solucions i la més moderna tecnologia de les nostres representades


Màquines circulars de teixits de punt.

Màquines circulars de teixits de punt.

Sistemes opto-electrònics de control de fil per a la indústria tèxtil.

Sensors i sistemes de control en línia per el control i monotorització.

Tecnologia de mesura sense contacte.