Elovis GmbH.

Equips de Mesura Sense Contacte.

ELOVIS tracta de mesures precises i sense contacte de mesuraments geomètrics i dinàmics. Els mesuradors ELOVIS son integrats en els processos de fabricació i estan dissenyats per a entorns industrials exigents. Els mesuradors per a la mesura de la longitud, la velocitat i la longitud de de peces sense contacte, així com els mesuradors per al mesurament de l’amplada sense contacte són els productes principals. Adicionalment, ELOVIS és un soci molt sol·licitat per als serveis de mesura i per a la consulta en el camp de les tecnologies de mesura, però també per al desenvolupament de la tecnologia especifica de mesura per a clients OEM des de fa 25 anys.ELOVIS µSPEED

Amb una precisió de mesura típica de ± 0,05% i equipada amb una sortida de quadratura, el µSPEED Laser-Encoder és el mesurador perfectament adequat per substituir velocímetres de contacte / codificadors rotatius o per substituir sistemes de mesura de longitud i velocitat mitjançant accionaments de màquina. Els sistemes de mesura de velocitat i mesura de velocitat del codificador làser µSPEED-sense contacte , funcionen sense contacte i, per tant, sense possibles relliscades, estan lliures de manteniment i estan calibrats de manera permanent, funcionen independentment del tipus de material, en la majoria dels casos.

µSPEED – Cataleg


ELOVIS SLM

La sèrie de productes μMETER-SLM s’utilitza per a la mesura final sense contacte de longituds de peces en el procés de producció, mentre que es transporten les peces en sentit longitudinal. La mesura de gran precisió de l’escànner de llum òptic serveix generalment per a l’optimització de la producció, la classificació de bones / dolentes, així com la documentació de l’estat dels lliuraments de peces . La sèrie de productes SLM està basada en una tecnologia de mesura d’escànner de llum de secció de longitud LED única a tot el món anomenada Micròmetre Optic / Mesurador d’escànner de llum. Els sistemes SLM no tenen cap manteniment, es calibren de manera permanent i són en gran mesura independents del material. Els sistemes SLM s’utilitzen per a la mesura de gran precisió de perfils, tubs, plaques, bigues, perns, puntals, sense contacte, de gran varietat de tipus de materials.

SLM- catàleg


ELOVIS μMETER

Micròmetre òptic per determinar distàncies entre vores en la direcció de transport.
Els sistemes de mesura de diàmetre, alçada i amplada μMETER-X d’ELOVIS son utilitzats per a la mesura de secció sense contacte de perfils, mercaderies en bandes i peces en el procés de producció, durant el moviment de transport en direcció longitudinal.


ELOVIS TEDIASENS

Transmissió sincrònica de dades de mesura en viu i sense fils. Els sistemes TEDIASENS proporcionen una transmissió de dades de mesures en directe basada en WLAN mitjançant un punt d’accés sense fil a un ordinador. Si s’utilitzen diversos nodes de ràdio TEDIASENS alhora, es poden fer funcionar com a una xarxa de sensors sense fils amb gran amplada de banda i sincronització de la captura de dades. Gràcies a l’enregistrament sincronitzat de dades, TEDIASENS és pràcticament una substitució de cables. Els sistemes s’utilitzen en aplicacions de serveis portàtils, com ara diagnòstics de màquines, així com en mesures de camp i d’objectes. TEDIASENS està dissenyat per satisfer les elevades exigències de mesurament de vibracions i acceleracions amb acceleròmetres industrials. TEDIASENS també pot transmetre els sensors de velocitat, desplaçament, pressió, sensors de flux o codificadors rotatius i barreres de llum. L’alimentació dels nodes del sensor es fa mitjançant una bateria integrada. Aquesta és la indústria 4.0!!


Per més informació dels productes i aplicacions no dubteu a visitar la pagina web de Elovis GmbH.